BUZDOKUZ

Ankara

Form Müşavirlik Ltd Şti adına Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Kemal Koç

Genel Yayın Yönetmeni: Hayriye Ünal

Editörler: Hakan Şarkdemir, Murat Üstübal, Atakan Yavuz

İlk Çıkış Tarihi: Eylül Ekim 2020

Mevcut Sayılar

1, 2, 3

KAPAT