AVRASYA ETÜDLERİ

Ankara

TİKA Adına Sahibi: Dr. Serdar ÇAM
Yayın Kurulu: Dr. Serdar ÇAM, Mehmet Süreyya ER, Dr. Zülküf ORUÇ, Tolga KESKİN
Yazı İşleri Müdürü: Dr. Zülküf ORUÇ
Editör: Dr. Mehmet KAHRAMAN

İlk Çıkış Tarihi: İlkbahar 1994

Mevcut Sayılar:

1994: 1, 2, 3 1995: 2, 3, 4 1996: 1, 2, 4(1996-1997) 13, 14, 19, 33, 35, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ,54

KAPAT