AŞKAR

Sivas

Sahibi: İsabet Medya Reklam

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ferhat Nabi GÜLLER

Genel Yayın Yönetmeni: Mustafa Melih ERDOĞAN

Editörler: İdris EKİNCİ, Hüseyin KARACALAR

Yayın Kurulu: Aziz Mahmut ÖNCEL, Özgür BALLI, İrfan ADIYAMAN

İlk Çıkış Sayısı: Mart Nisan 2008

Mevcut Sayılar:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58

KAPAT