BEYAZ BULUT

Konya

Sahibi: Ahmet Dündar

Yazı İşleri Müdürü: Ulvi Kubilay Dündar

Genel Yayın Yönetmeni: Fatih Turanalp

İlk Çıkış Tarihi: Ekim Kasım 2013

Son Çıkış Tarihi: Kasım Aralık 2017

Toplam Sayı: 25

Mevcut Sayılar:

25 Takım

KAPAT