BİREY

Ankara

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: İsmail Aydın

Genel Yayın Yönetmeni: Nazlı Yaser

Mevcut Sayılar:

Mayıs 1991

Haziran Temmuz 1991

KAPAT