Ğ YUMUŞAH G

İstanbul

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Metin Üstündağ

İlk Çıkış Tarihi: Ekim 2015

Son Çıkış Tarihi: Şubat 2016

Toplam Sayı: 5

Mevcut Sayılar:

Takım

KAPAT