You are currently viewing OKUMUŞ ADAM

İstanbul

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Ahmet Basad Kocaoğlu

Yayın Danışmanı Ünal Bolat

İlk Çıkış Tarihi Ekim 2000

Son Çıkış Tarihi Ocak 2004

Toplam Sayı 18

Mevcut Sayılar

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18