ARASTA

Çankırı

Sahibi: Murat Yıldırım

Yazı İşleri Müdürü: Orhan Kemal Karakuş

Yayın Editörü: Yüksel Arslan

İlk Çıkış Tarihi: Haziran 2013

Mevcut Sayılar:

SON 2013, KIŞ 13, İLK 14, SON 14, YAZ 14,

KAPAT