OLUŞUM

Ankara

Sahibi ve Sorumlu Müdür: Fahrünnisa Kadıbeşegil

Yayın Yönetmeni: Hüseyin Atabaş

İlk Çıkış Tarihi: Mayıs 1974

Son Çıkış Tarihi: Kasım 1984

Toplam Sayı: 124

Mevcut Sayılar:

39, 40

KAPAT