You are currently viewing BEYAZMANTO

İstanbul

Graffiti adına Sahibi: Ertuğrul Karabulut

Sorumlu Müdür: Yılmaz Öztürk

İlk Çıkış Tarihi: Kasım 1991

Son Çıkış Tarihi: Temmuz 2014

Toplam Sayı: 20 (14. sayıdan sonra elektronik)

http://www.beyazmanto.com

Mevcut Sayılar:

Takım.